Average Price History
 • 7 days

  $0.29

 • 30 days

  $0.29

 • 60 days

  $0.30

 • 90 days

  $0.29

 • 180 days

  $0.30

 • 360 days

  $0.27

Price - Units Sold
 • $0.053413
 • $0.062918
 • $0.082829
 • $0.072289
 • $0.092201
 • $0.101937
 • $0.111819
 • $0.131579
 • $0.121556
 • $0.14722