Average Price History
 • 7 days

  $0.39

 • 30 days

  $0.39

 • 60 days

  $0.44

 • 90 days

  $0.39

 • 180 days

  $0.28

 • 360 days

  $0.24

Price - Units Sold
 • $0.12567
 • $0.41529
 • $0.42474
 • $0.43470
 • $0.39462
 • $0.45451
 • $0.40450
 • $0.13417
 • $0.46404
 • $0.34384