Average Price History
 • 7 days

  $4.25

 • 30 days

  $4.18

 • 60 days

  $3.93

 • 90 days

  $3.84

 • 180 days

  $3.83

 • 360 days

  $4.43

Price - Units Sold
 • $7.002302
 • $6.502065
 • $5.501706
 • $6.001594
 • $5.001067
 • $8.00999
 • $7.50756
 • $12.50620
 • $16.50463
 • $26.00415