Average Price History
 • 7 days

  $0.03

 • 30 days

  $0.03

 • 60 days

  $0.03

 • 90 days

  $0.03

 • 180 days

  $0.03

 • 360 days

  $0.03

Price - Units Sold
 • $0.03250339
 • $0.047194
 • $0.062002
 • $0.051452
 • $0.071349
 • $1.21657
 • $0.22269
 • $1.54265
 • $0.73248
 • $0.56210