Average Price History
 • 7 days

  $0.04

 • 30 days

  $0.05

 • 60 days

  $0.05

 • 90 days

  $0.05

 • 180 days

  $0.05

 • 360 days

  $0.15

Price - Units Sold
 • $0.07640
 • $0.09400
 • $0.10382
 • $0.08329
 • $0.06265
 • $0.11189
 • $0.13167
 • $0.12153
 • $0.16140
 • $0.14115