Average Price History
 • 7 days

  $1.41

 • 30 days

  $1.48

 • 60 days

  $1.51

 • 90 days

  $1.46

 • 180 days

  $1.29

 • 360 days

  $1.27

Price - Units Sold
 • $0.701773
 • $0.691634
 • $0.661210
 • $0.671118
 • $0.721088
 • $0.611010
 • $0.62965
 • $0.68920
 • $0.71794
 • $0.58777