Average Price History
 • 7 days

  $0.06

 • 30 days

  $0.12

 • 60 days

  $0.12

 • 90 days

  $0.12

 • 180 days

  $0.12

 • 360 days

  $0.12

Price - Units Sold
 • $0.06274
 • $0.07272
 • $0.05157
 • $0.08107
 • $0.1364
 • $0.1150
 • $0.1437
 • $0.0936
 • $0.2424
 • $0.0423