Average Price History
 • 7 days

  $0.05

 • 30 days

  $0.09

 • 60 days

  $0.09

 • 90 days

  $0.09

 • 180 days

  $0.09

 • 360 days

  $0.09

Price - Units Sold
 • $0.05376
 • $0.06220
 • $0.04158
 • $0.1296
 • $0.1181
 • $0.0859
 • $0.0748
 • $0.1444
 • $0.1531
 • $0.1027