Average Price History
 • 7 days

  $0.05

 • 30 days

  $0.07

 • 60 days

  $0.07

 • 90 days

  $0.07

 • 180 days

  $0.07

 • 360 days

  $0.07

Price - Units Sold
 • $0.05449
 • $0.04349
 • $0.06187
 • $0.0758
 • $0.0348
 • $0.1639
 • $0.0833
 • $0.1426
 • $0.2025
 • $0.0923