Average Price History
 • 7 days

  $0.03

 • 30 days

  $0.03

 • 60 days

  $0.03

 • 90 days

  $0.03

 • 180 days

  $0.03

 • 360 days

  $0.03

Price - Units Sold
 • $0.03902
 • $0.0456
 • $0.0629
 • $0.0518
 • $0.0713
 • $0.098
 • $0.088
 • $0.136
 • $0.104
 • $0.232