Average Price History
 • 7 days

  $0.56

 • 30 days

  $0.81

 • 60 days

  $0.81

 • 90 days

  $0.81

 • 180 days

  $0.81

 • 360 days

  $0.81

Price - Units Sold
 • $0.53526
 • $0.55489
 • $0.54435
 • $0.58385
 • $0.52312
 • $0.56225
 • $0.57224
 • $0.60210
 • $0.63150
 • $0.59149