Average Price History
 • 7 days

  $0.26

 • 30 days

  $0.24

 • 60 days

  $0.23

 • 90 days

  $0.22

 • 180 days

  $0.22

 • 360 days

  $0.22

Price - Units Sold
 • $0.22459
 • $0.23399
 • $0.21358
 • $0.20296
 • $0.18229
 • $0.19213
 • $0.24213
 • $0.25156
 • $0.17146
 • $0.16111