Average Price History
 • 7 days

  $0.24

 • 30 days

  $0.22

 • 60 days

  $0.21

 • 90 days

  $0.21

 • 180 days

  $0.21

 • 360 days

  $0.21

Price - Units Sold
 • $0.22347
 • $0.23286
 • $0.21284
 • $0.20241
 • $0.18217
 • $0.19188
 • $0.24149
 • $0.17135
 • $0.16106
 • $0.2598