Average Price History
 • 7 days

  $0.19

 • 30 days

  $0.15

 • 60 days

  $0.13

 • 90 days

  $0.13

 • 180 days

  $0.14

 • 360 days

  $0.14

Price - Units Sold
 • $0.13290
 • $0.12231
 • $0.11216
 • $0.14196
 • $0.15177
 • $0.18174
 • $0.10158
 • $0.16157
 • $0.19146
 • $0.09144