Average Price History
 • 7 days

  $0.03

 • 30 days

  $0.03

 • 60 days

  $0.03

 • 90 days

  $0.03

 • 180 days

  $0.03

 • 360 days

  $0.03

Price - Units Sold
 • $0.037119
 • $0.041283
 • $0.05426
 • $0.07146
 • $0.15108
 • $0.0976
 • $0.0859
 • $0.0632
 • $0.1131
 • $0.3829